Gos Waldemar, Sprawozdanie finansowe jednostki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprawozdanie finansowe jednostki

W niniejszym komentarzu autor przedstawił zakres sprawozdania finansowego, jego cechy oraz zasady zatwierdzania od 1.01.2017 r. Między innymi przybliżył pojęcie sprawozdania finansowego sporządzanego w dla jednostek mikro i małych. Przedstawił wzór bilansu, a także omówił drugi obok bilansu podstawowy element sprawozdawczości finansowej jakim jest rachunek zysków i strat. W opracowaniu została poruszona także tematyka związana ze sporządzaniem informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX