Mania Marcin Jan, Raulinajtys Monika, Sprawozdania finansowe - jakich informacji o kontrahencie możemy się z nich dowiedzieć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Sprawozdania finansowe - jakich informacji o kontrahencie możemy się z nich dowiedzieć

W komentarzu wskazano kierunki analizy sprawozdań finansowych, które mogą być przydatne z punktu widzenia procesu windykacji należności czy restrukturyzacji długu. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie innych działań podejmowanych w ramach tego procesu. Autor wskazał na znaczenie danych porównawczych oraz odpowiedniej metodologii prowadzonej analizy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX