Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta - OpenLEX

Kamińska Anna, Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta

W sytuacji, gdy projektant nie wywiązuje się ze zleconych mu obowiązków polegających na sprawowaniu nadzoru autorskiego, istnieje możliwość powierzenia sprawowania nadzoru innemu projektantowi. W komentarzu autorka opisała procedurę zmiany projektanta i wskazała przepisy, które mają zastosowanie w takim przypadku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX