Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Sposoby zawierania umów o roboty budowlane

Każdy ze sposobów zawarcia umowy – w tym również umowy o roboty budowlane polega w istocie na wyrażeniu przez strony umowy zgodnych oświadczeń woli. Umowa zostaje zawarta wówczas, gdy strony osiągną porozumienie - consensus.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?