Golat Rafał, Sposoby dokumentowania autorstwa projektu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Sposoby dokumentowania autorstwa projektu

Ustalenie autorstwa danego utworu nierzadko stanowi poważną trudność. Autor w niniejszym komentarzu wskazuje sposoby, jakimi dysponuje autor utworu chcący udowodnić swoje prawa osobiste i majątkowe do przedmiotowego dzieła. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla osób projektujących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX