Artymionek Paweł, Sposób rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF - konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Sposób rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF - konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21

Komentarz praktyczny omawia konsekwencje prawne uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., która została wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21, dotyczącej sposobu rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umoy kredytu CHF. Przedmiotowa uchwała stanowi niewątpliwie ważny głos w dyskusji o kredytach frankowych. Pozostaje ona szczególnie istotna z tego względu, że Sąd Najwyższy zdecydował o nadaniu jej mocy zasady prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX