Kozłowska-Chyła Beata, Sposób reprezentacji spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez jej zarząd

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor:

Sposób reprezentacji spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez jej zarząd

Konstruując przepisy kodeksu spółek handlowych określające sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez zarząd, ustawodawca „przeniósł” na grunt tej ustawy wcześniej obowiązujące uregulowania kodeksu handlowego , jednak biorąc pod uwagę całokształt zastosowanych rozwiązań prawnych, efektem tego jest niespójność obecnie obowiązujących przepisów we wskazanym obszarze normatywnym, rodząca poważne konsekwencje prawne dla uczestników obrotu prawnego z udziałem spółki kapitałowej niewykonującej działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX