Kamińska Anna, Sposób pomiaru powierzchni lokali

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 sierpnia 2016 r.
Autor:

Sposób pomiaru powierzchni lokali

Sposób, w jaki powinien być dokonywany pomiar powierzchni lokalu nabywanego od deweloperów, jest zagadnieniem mocno kontrowersyjnym. Kontrowersje te biorą się z niejednolitych regulacji prawnych, z których nie wynika w sposób jednoznaczny, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem powierzchni lokalu oraz według jakiej normy ta powierzchnia powinna być obliczana. Próbą uporządkowania stanu prawnego w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dalej jako: „rozporządzenie”. Temat ten budzi jednak nadal wiele wątpliwości, dlatego też warto przyjrzeć się bliżej aktom prawnym regulującym problematykę pomiaru powierzchni lokali.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX