Sposób obliczania dotacji według subwencji oświatowej – zasady odczytywania metryczki oświatowej - OpenLEX

Błaszko Adam, Sposób obliczania dotacji według subwencji oświatowej – zasady odczytywania metryczki oświatowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 września 2017 r.
Autor:

Sposób obliczania dotacji według subwencji oświatowej – zasady odczytywania metryczki oświatowej

Sposób obliczania dotacji według zasad ustalonych w przepisach prawa jest dość skomplikowany i sprawia w praktyce urzędnikom podmiotów zajmujących się tym zagadnieniem dużo kłopotów. Istotne znaczenie dla ustalenia ostatecznej wysokości dotacji oświatowej przysługującej podmiotowi uprawnionemu do tego świadczenia ma odczytanie danych zawartych w tzw. metryczce oświatowej. Nieprawidłowe obliczenie wysokości dotacji oświatowej powoduje konkretne konsekwencje finansowe. Błędy i nieprawidłowości są często wychwytywane w trakcie kontroli przez RIO oraz inne instytucje kontrolne. Konsekwencją błędów przy nieprawidłowym odczytaniu danych może być konieczność dopłacenia kwot dotacji należnych uprawnionym podmiotom. Prezentujemy jak właściwie interpretować i odczytywać dane zawarte w metryczce oświatowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX