Sporządzanie pism procesowych po nowelizacji - zagadnienia praktyczne - OpenLEX

Biała Monika, Sporządzanie pism procesowych po nowelizacji - zagadnienia praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Sporządzanie pism procesowych po nowelizacji - zagadnienia praktyczne

Nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw określana jest jako największa od kilku lat reforma procedury cywilnej, która wprowadziła liczne zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń. Z nowymi regulacjami wiążą się jednak wątpliwości, jak stosować je w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?