Sponsorowanie audycji radiowych i telewizyjnych przez bank - OpenLEX

Kłaczyński Michał, Sponsorowanie audycji radiowych i telewizyjnych przez bank

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sponsorowanie audycji radiowych i telewizyjnych przez bank

Stosunkowo trudne jest wskazanie przypadków sponsorowania, które stanowiłyby czyn nieuczciwej konkurencji, co wynika z samej istoty wskazania sponsorskiego, obejmującego informację o tożsamości podmiotu finansującego produkcję lub emisję audycji. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wartościowaniem tego podmiotu bądź oferowanych przez niego na rynku dóbr, spotykamy się ze szczególną postacią niedozwolonej reklamy, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Odrębnym zagadnieniem jest dopuszczalność sponsorowania audycji telewizyjnych i radiowych na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy wspomnianej ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze wprowadzają szereg ograniczeń w sponsorowaniu audycji, znajdujących zastosowanie również w przypadku sponsorowania dokonywanego przez banki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX