Cern Grażyna, Spółka celowa w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Spółka celowa w praktyce notarialnej

W przypadku transakcji nabycia praw udziałowych (udziałów lub akcji) przez inwestorów (w tym zagranicznych) w polskich spółkach bardzo często pojawia się konieczność posłużenia się przez inwestora inną polską spółką jako podmiotem nabywającym. W tym celu najczęściej jest wykorzystywana konstrukcja spółki z o.o., która pełni w ramach transakcji funkcję tzw. podmiotu specjalnego przeznaczenia lub też spółki celowej (special purpose vehicle – dalej SPV). Zwykle bywa tak, że spółka matka przenosi aktywa do SPV w celu finansowania dużych projektów, co pozwala na uzyskanie wąskiego zakresu celów, bez narażania całej spółki na ryzyko. Spółka matka decyduje się na utworzenie spółki córki, która służy określonemu celowi gospodarczemu spółki matki. A zatem rozwiązanie to pozwala ograniczyć spółce matce ryzyko związane z uczestnictwem w nowym projekcie.

W niniejszym komentarzu zostaną zatem omówione najważniejsze kwestie dotyczące SPV oraz zostaną wskazane możliwości wykorzystania tego rodzaju podmiotu w różnych dziedzinach prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX