Bujalski Rafał, Społeczny Fundusz Klimatyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Opublikowane 16 maja 2023 r. rozporządzenie w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego ma na celu wspieranie gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu, znajdujących się w trudnej sytuacji i szczególnie dotkniętych włączeniem emisji gazów cieplarnianych z sektora budynków i sektora transportu drogowego w zakres stosowania dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii. Rozporządzenie jest częścią pakietu legislacyjnego "Gotowi na 55".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX