Społeczna inspekcja pracy jako organ kontroli nad pracodawcą - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Społeczna inspekcja pracy jako organ kontroli nad pracodawcą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Społeczna inspekcja pracy jako organ kontroli nad pracodawcą

Instytucję społecznej inspekcji pracy (SIP) powołano ustawą z 4.02.1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, jako organ zakładowych organizacji związkowych uprawniony do kontroli określonych podmiotów i w określonym zakresie. Ten rodzaj społecznego nadzoru ma niewątpliwie duży dorobek w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez egzekwowanie od pracodawców i osób kierujących pracownikami, realizacji obowiązków wynikających z przepisów bhp. Społeczni inspektorzy pracy zgłosili setki tysięcy uwag i zaleceń zapobiegających wielu tragediom związanym z nieodpowiednimi warunkami pracy. Niezaprzeczalny dorobek w trwałym ukształtowaniu społecznej kontroli i oddziaływania na pracodawców, poprzez stworzenie wewnątrzzakładowych mechanizmów egzekwowania przepisów prawa pracy, docenia także Państwowa Inspekcja Pracy, która bardzo chętnie współpracuje ze społecznymi inspektorami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX