Pisarczyk Łukasz Marek, Spółdzielcza umowa o pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Spółdzielcza umowa o pracę

Komentarz omawia zagadnienie spółdzielczego stosunku pracy. Charakteryzuje krąg podmiotów, które mogą stać się stronami tego stosunku pracy. Podkreśla obowiązkowy charakter spółdzielczego stosunku pracy oraz wylicza warunki, w jakich dopuszczalne są niepracownicze formy zatrudnienia, a także roszczenia wynikające z nienawiązania stosunku pracy z członkiem spółdzielni. Omówia instytucję okresu kandydackiego i sytuację prawną kandydata, a także reguły ustalania wynagrodzenia, okoliczności ustania spółdzielczego stosunku pracy i jego współzależność z członkostwem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX