Split payment a zwrot różnicy podatku na rachunek VAT - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Split payment a zwrot różnicy podatku na rachunek VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Split payment a zwrot różnicy podatku na rachunek VAT

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) oznacza utworzenie tzw. rachunku VAT, czyli rachunku wyodrębnionego na potrzeby podatku od towarów i usług. Podatnik będzie mógł dysponować środkami znajdującymi się na takim rachunku, choć w sposób ograniczony. Jednocześnie jednak pewną zachętą dla podatników jest przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, ale odbywałby się on właśnie na rachunek VAT. Termin zwrotu wynosiłby tu 25 dni od złożenia rozliczenia (bez rygorystycznych warunków, np. co do opłacenia faktur zakupowych), zaś naczelnik urzędu skarbowego nie miałby możliwości przedłużenia terminu tego zwrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX