Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej - OpenLEX

Łokaj Maciej, Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2022 r.
Autor:

Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Poniższy komentarz omawia specyfikę zawieranych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Autor zwraca uwagę na zagadnienie umów podpisywanych przez laboratoria w ramach podwykonawstwa usług medycznych. Przedstawia również tematykę zlecania wykonywania badań na rzecz laboratoriów zagranicznych na podstawie umów transgranicznych. Znaczna część opracowania poświęcona została charakterystycznym elementom, które zdaniem autora powinny znaleźć się w projektach umów o udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Komentarz ten może okazać się szczególnie pomocny przy procesach negocjacyjnych nowych umów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej prowadzonych przez diagnostów laboratoryjnych z podmiotami leczniczymi, zwłaszcza w kontekście kontraktowania świadczeń z NFZ na kolejny rok.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX