Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej - OpenLEX

Śleszyńska Eugenia, Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej

Sprawozdanie finansowe obejmujące rachunek wyników oraz bilans za dany rok kalendarzowy sporządza wspólnota mieszkaniowa na moment bilansowy, którym co do zasady jest koniec roku obrotowego. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy należy do obowiązków wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej organu, zarządu wspólnoty. W małej wspólnocie mieszkaniowej za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiadają wszyscy właściciele lokali, gdy jest to zarząd bezpośredni.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX