Specustawa mieszkaniowa – przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej - OpenLEX

Sługocka Martyna, Specustawa mieszkaniowa – przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Specustawa mieszkaniowa – przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Specustawa mieszkaniowa umożliwia realizację inwestycji na terenach, które nie zostały przewidziane na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Z pozoru może się wydać, że przewidziano w niej nowe kompetencje jedynie dla organów gminy. Tymczasem ustawodawca poświęcił cały rozdział wydaniu pozwoleń na budowę. Co więcej, przyznał organom administracji architektoniczno-budowlanej nowe uprawnienia, które do tej pory należały do kompetencji innych organów. W komentarzu omówiono procedurę udzielania pozwoleń na budowę na podstawie specustawy mieszkaniowej. Wskazano, na co organy administracji architektoniczno-budowlanej powinny zwrócić szczególną uwagę, oraz wyjaśniono wątpliwości co do treści norm zawartych w specustawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?