Sługocka Martyna, Specustawa mieszkaniowa – przewodnik dla gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Specustawa mieszkaniowa – przewodnik dla gmin

Od 7.08.2018 r. weszła w życie tzw. specustawa mieszkaniowa, której celem jest ułatwienie realizacji inwestycji polegających przede wszystkim na budowie budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Akt ten przyznał w tym zakresie szczególne kompetencje organom stanowiącym gmin. Jednocześnie jednak nowe uprawnienia nie zostały wystarczająco doprecyzowane. W komentarzu wyczerpująco omówiono wszystkie działania, jakie na mocy specustawy mieszkaniowej może podejmować gmina. Zwrócono także uwagę na trudności w interpretacji nowych przepisów, a także wskazano możliwe sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów w procedurze uchwalania uchwały lokalizacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX