Kania Marcin, Śmierć dłużnika a opłata egzekucyjna w przypadku przesłanki niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Śmierć dłużnika a opłata egzekucyjna w przypadku przesłanki niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Niniejsze opracowanie odpowiada na pytanie, czym jest „niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego” i kiedy mamy z nim do czynienia, zwłaszcza że sama ustawa o kosztach komorniczych nie definiuje tego pojęcia, ograniczając się wyłącznie do kwestii uznaniowości, co też samo w sobie stwarzać może pole do różnych interpretacji i nieporozumień. Jednym z takich przypadków, któremu poświęcono niniejsze opracowanie, jest sytuacja, gdy wniosek egzekucyjny składany jest względem zmarłej już osoby. Sytuacja taka jest bowiem oczywista, jeśli wierzyciel z chwilą składania wniosku egzekucyjnego wiedział o śmierci dłużnika. Co jednak, jeśli wierzyciel informacji takiej nie posiadał?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX