Buliński Kamil, Sypnicki Adrian , Służebności publiczne. Wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Służebności publiczne. Wybrane zagadnienia

W komentarzu omówiono przesłanki wydania decyzji ograniczającej prawo własności z uwagi na konieczność realizacji na nieruchomości urządzeń przesyłowych, nazywanej służebnością publiczną. Ponadto scharakteryzowano służebność publiczną wraz ze wskazaniem różnic w stosunku do służebności przesyłu. Całość zagadnienia została opracowana w kontekście ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze wskazaniem poglądów doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX