Durzyński Dariusz, Służba medycyny pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy jest instytucją o kluczowym znaczeniu dla ochrony pracowników przed niekorzystnym wpływem środowiska pracy i tym samym dla realizacji wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Komentarz dotyczy organizacji służby medycyny pracy, jej zadań oraz sposobów i środków ich wykonywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX