Brzostowska Monika, SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Ministerstwo Finansów co raz częściej pracuje nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi, których celem jest przede wszystkim unowocześnienie rozliczeń poprzez zmniejszenie biurokracji i przyśpieszenie pewnych procesów. Zgodnie z zasadą 3xP prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX