Kowalski Radosław, SLIM VAT 2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

SLIM VAT 2

1 października 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o VAT sygnowane przez resort finansów jako SLIM VAT 2 (kilka zmian obowiązuje nieco wcześniej, ale o tym poniżej). Znamiennym jest to, iż wg autora projektu są to dalsze, po SLIM VAT, uproszczenia w podatku od towarów i usług. Czy tak jest, jaki jest zakres zmian, o tym w poniższym opracowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX