Nawrot Rafał Aleksander, Skutki zawieszenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skutki zawieszenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W sytuacji, gdy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pojawia się pytanie o podatkowe konsekwencje zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie. Zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na szereg praw i obowiązków podatnika, takich jak możliwość uzyskiwania przychodów, rozliczanie podatków, składanie deklaracji podatkowych czy terminy płatności publicznoprawnych należności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX