Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Skutki zastosowania się podatnika do urzędowej interpretacji prawa podatkowego

Komentarz przedstawia zagadnienie urzędowej interpretacji podatkowej oraz skutki zastosowania się podatnika do niej. W przeciwieństwie do stanu sprzed dnia 30 lipca 2007 r. organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie są związane interpretacją. Tak więc organy te są uprawnione do wydania w toku postępowania podatkowego czy postępowania kontrolnego do wydania rozstrzygnięcia merytorycznego odmiennego niż wykładnia prawa przedstawiona przez Ministra Finansów albo organ samorządowy w indywidualnej interpretacji. Konsekwencją zaś takiego rozstrzygnięcia merytorycznego może być uznanie przez nie, że u podatnika powstała zaległość podatkowa. Podatnik nie jest zobowiązany zastosować się do jemu wydanej urzędowej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, czy też opublikowanej przez Ministra Finansów urzędowej ogólnej interpretacji prawa podatkowego. Podstawowego znaczenia nabiera więc ochrona podatnika wskutek zastosowania się przez niego do interpretacji indywidualnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?