Skutki wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - OpenLEX

Karciarz Mateusz, Skutki wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Skutki wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Ustawodawca przewidział szereg przypadków, które skutkują wygaśnięciem mandatu wójta przed upływem kadencji. Komentarz praktyczny ma na celu określenie skutków wygaśnięcia mandatu wójta i sposobu postępowania w tej okoliczności. Problematyka ta ma bardzo doniosłe znaczenie, w ostateczności prowadzi bowiem do zachowania jak największej ciągłości sprawowania władzy wykonawczej w gminie. W innym wypadku funkcjonowanie takiej gminy może się okazać nie tyle utrudnione, ile wręcz nieprawidłowe, co może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami prawnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX