Sługocka Martyna, Skutki wpisania budynku do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Skutki wpisania budynku do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków

Objęcie budynku ochroną konserwatorską wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. Zakres ochrony zależy jednak od rodzaju ewidencji, w której jest on ujęty. W komentarzu wyjaśniono różnice między gminną a wojewódzką ewidencją zabytków oraz obowiązki i uprawnienia przysługujące inwestorowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX