Skutki wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Skutki wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Skutki wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Celem komentarza jest określenie wybranych skutków wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Główna część komentarza dotyczy przede wszystkim art. 34–35 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. Określono przy tej okazji konsekwencje uchwalenia planu miejscowego zarówno wobec innych obowiązujących wcześniej planów i decyzji administracyjnych, jak i związane z utratą przez plan miejscowy swej mocy. Doprecyzowano również, co dokładnie oznacza możliwość tymczasowego zagospodarowania nieruchomości po wejściu planu w życie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX