Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Skutki przekształcenia przedsiębiorcy w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania

Przedmiotem niniejszego artykułu jest odpowiedzialność przekształcanego przedsiębiorcy po dniu przekształcenia za zobowiązania powstałe przed tym dniem, a związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. O istotności tej problematyki świadczy fakt, że coraz częściej pojawia się ona na wokandach sądów powszechnych, jak również Sądu Najwyższego. Jednocześnie tematyka ta wywołuje wiele wątpliwości zarówno materialnoprawnych, jak i procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?