Skutki prawne związane z niedotrzymaniem terminów w kontroli podatkowej przedsiębiorców - OpenLEX

Zalewski Dariusz, Skutki prawne związane z niedotrzymaniem terminów w kontroli podatkowej przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 lutego 2018 r.
Autor:

Skutki prawne związane z niedotrzymaniem terminów w kontroli podatkowej przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 7 marca 2009 r. zaostrzyła rygory prowadzenia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorców. Przede wszystkim nałożyła na organy kontrolne szereg obowiązków, a kontrolowanym przedsiębiorcom dała szereg dodatkowych gwarancji ochrony ich praw w trakcie kontroli. Nie uregulowała ona jednak w sposób zadowalający kwestii związanych z nie zachowaniem terminów w kontroli podatkowej i konsekwencji innych naruszeń prawa w tym zakresie, zwłaszcza tych dokonywanych przez organy kontrolne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX