Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Skutki prawne sprostowania i uzupełnienia orzeczeń sądowych

Sąd z urzędu może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Poprawienie błędów może polegać na sprostowaniu błędnie określonej nazwy własnej, mylnej pisowni lub pominięciu wyrazu. Błąd rachunkowy jest błędem popełnionym w działaniach arytmetycznych i zazwyczaj wymaga obok sprostowania sentencji dokonania modyfikacji treści uzasadnienia zawierającego pierwotne wadliwe wyliczenia. Oczywiste omyłki mogą dotyczyć np. wadliwego określenia nazwy orzeczenia lub wadliwego oznaczenia imienia strony, choćby było ono zgodne z treścią pozwu. Niniejsze kwestie zostaną w komentarzu przedstawione bliżej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?