Golat Rafał, Skutki podatkowe zawarcia i realizacji ugody

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skutki podatkowe zawarcia i realizacji ugody

Jeśli między dwoma podmiotami dochodzi do sporu, może być on rozstrzygnięty nie tylko w drodze skierowania stosownego pozwu do sądu, ale także polubownie, przez zawarcie ugody. Niniejszy komentarz traktuje o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z zwartej ugody m.in. odszkodowań oraz niewykonanych zobowiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX