Kozłowski Marcin, Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego na gruncie art. 100-116 ustawy – Prawo upadłościowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego na gruncie art. 100-116 ustawy – Prawo upadłościowe

Niniejsze opracowanie w oparciu o przepisy art. 110-116 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe - dalej p.u., ukazuje wpływ ogłoszenia upadłości na poszczególne rodzaje zawartych przez upadłego umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia i komisu, agencyjnej, użyczenia, pożyczki, ubezpieczenia, majątkowej małżeńskiej oraz na zawarte z bankiem umowy: kredytu, rachunku bankowego, o udostępnienie skrytek sejfowych, przechowania i leasingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX