Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2015 r.
Autor:

Skutki nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatników składek, czyli pracodawców, obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, a także rozliczania i opłacania za nich składek w przewidzianych terminach. Płatnicy składek obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do ZUS w całości składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych. Obliczają oni części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do ZUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne przewidują różnego rodzaju instrumenty, które mają służyć zdyscyplinowaniu nierzetelnych płatników. ZUS wobec tych osób, które nie wypełniają nałożonych przez ustawę obowiązków stosuje sankcje głownie o charakterze finansowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?