Skibińska Małgorzata, Skutki niedopuszczenia pracownika do pracy wskutek przeciwwskazań do pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Skutki niedopuszczenia pracownika do pracy wskutek przeciwwskazań do pracy

Sytuacja, gdy pracownik nie jest zdolny do pracy na zajmowanym stanowisku, skutkuje koniecznością modyfikacji treści stosunku pracy a czasami (w praktyce chyba najczęściej) oznacza ustanie istniejącego stosunku pracy. Brak zdolności do pracy pracownika na zajmowanym stanowisku implikuje szereg obowiązków dla pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX