Gawroński Tomasz, Skutki decyzji o realizacji inwestycji drogowej oraz kompleksowy charakter tej decyzji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Skutki decyzji o realizacji inwestycji drogowej oraz kompleksowy charakter tej decyzji

Celem niniejszego opracowania jest omówienie materialno prawnych skutków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Materiał można polecać organom administracji publicznej właściwym w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, tj. starostom i wojewodom oraz pracownikom właściwych urzędów pełniących funkcję aparatu pomocniczego tych organów. Konkluzja artykułu sprowadza się do tezy, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozstrzyga jednocześnie kwestie zarówno planistyczne, prawno budowlane, podziałowe oraz cywilne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX