Karkoszka Piotr, Skuteczność zastrzegania poufności dokumentów ofertowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor:

Skuteczność zastrzegania poufności dokumentów ofertowych

W komentarzu przeanalizowano skutki zmiany przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uprawnienia wykonawców do zastrzegania informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX