Rycak Magdalena, Skrócony tydzień pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skrócony tydzień pracy

Komentarz omawia zagadnienie zatrudnienia w skróconym tygodniu pracy. Przedstawia możliwe sposoby organizacji pracy, możliwe do zastosowania wymiary czasu pracy oraz formę wprowadzenia systemu pracy w skróconym tygodniu. Treść komentarza uzupełniono wieloma przykładami praktycznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX