Oleksyn Magdalena, Skrócony czas pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skrócony czas pracy

Pewne grupy pracowników, ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, swoją konstrukcję fizyczną, czy też pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, korzystają z prawa do skrócenia norm czasu pracy poniżej 8 godzin dziennie i 40 godzin przeciętnie tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX