Ostapski Adam, Skreślenie egzaminatora z ewidencji egzaminatorów - kwestie formalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Skreślenie egzaminatora z ewidencji egzaminatorów - kwestie formalne

W komentarzu omówiono kwestie formalne dotyczące skreślenia egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, m.in.: właściwość organu dokonującego skreślenia, strony postępowania oraz nadzór, który pełni wojewoda nad wykonywaniem zadań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX