Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składniki wynagradzania pracowników samorządowych

Komentarz problemowy poświęcony jest składnikom wynagradzania pracowników samorządowych. Autor dokonując przedmiotowego podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, zwraca uwagę na ich obligatoryjny lub fakultatywny charakter, a także podmiot uprawniony do określenia wysokości i zasad jego przyznawania. W artykule wiele uwagi poświęcono praktycznym aspektom stosowania przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, powołując się na orzeczenia sądów oraz stanowisko nauki w tym zakresie.

1.Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi najważniejszy składnik wynagrodzenia pracownika. Ma ono charakter stały i często stanowi jedyny składnik wynagrodzenia. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego jest zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia zasadniczego należy sięgnąć do przepisów rozporządzeniaRady Ministrów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dalej r.w.p.s., oraz ustalonego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?