Piszko Agata, Składniki wynagradzania pracowników samorządowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składniki wynagradzania pracowników samorządowych

Komentarz problemowy poświęcony jest składnikom wynagradzania pracowników samorządowych. Autor dokonując przedmiotowego podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, zwraca uwagę na ich obligatoryjny lub fakultatywny charakter, a także podmiot uprawniony do określenia wysokości i zasad jego przyznawania. W artykule wiele uwagi poświęcono praktycznym aspektom stosowania przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, powołując się na orzeczenia sądów oraz stanowisko nauki w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX