Lewandowski Tomasz, Składniki postanowienia administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Składniki postanowienia administracyjnego

Publikacja wyjaśnia sposób prawidłowego formułowania postanowień administracyjnych. Oświadczenie woli organu administracji publicznej musi posiadać bowiem pewną formę zewnętrzną, aby mogło wywołać skutki prawne. Szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, starając się wyjaśnić najczęstsze wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX