Kozłowska Małgorzata, Składki ZUS w przypadku nadpłaty wynagrodzenia powstałej w wyniku dostarczenia zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem – na przykładach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składki ZUS w przypadku nadpłaty wynagrodzenia powstałej w wyniku dostarczenia zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem – na przykładach

W sytuacji, gdy pracownik zachoruje po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za dany miesiąc, powstaje nadpłata wynagrodzenia. Część wynagrodzenia jest bowiem nienależna, gdyż pracownik nie przepracował całego miesiąca. Nadpłata powstanie także wówczas, gdy pracownik dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie z opóźnieniem, po dokonaniu wypłaty za miesiąc, w którym chorował. Poniżej zostały omówione zasady postępowania w takich sytuacjach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX