Składki na ubezpieczenie społeczne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej - OpenLEX

Rączka Magdalena, Składki na ubezpieczenie społeczne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składki na ubezpieczenie społeczne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

Komentarz omawia sposób naliczania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz preferencje przysługujące zakładom pracy chronionej i zakładom aktywności zawodowej, w postaci finansowania przez PFRON i budżet państwa wynagrodzenia oraz kosztów osobowych pracodawcy, w częściach odpowiadających składkom. Opisuje on także sposób wykazywania w dokumentach i rozliczania składek przez zakłady pracy chronionej oraz firmy, które taki status uzyskały po raz pierwszy. Objaśnienia uzupełnione są przykładem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX