Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP od umów sezonowych - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP od umów sezonowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2005 r.
Autor:

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP od umów sezonowych

W związku z nadchodzącym okresem urlopowym wielu pracodawców zetknie się zapewne z brakami kadrowymi w swoich firmach i odczuje potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników do wykonywania prac o charakterze okresowym, sezonowym czy prac dorywczych. Praca sezonowa w zależności od potrzeb i rodzaju pracy może być realizowana w różnych formach zatrudnienia. Każda z tych form nakłada odrębne obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz składek na FP, FS i FGŚP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX