Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od umów sezonowych wykonywanych na terenie UE/EOG - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od umów sezonowych wykonywanych na terenie UE/EOG

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od umów sezonowych wykonywanych na terenie UE/EOG

Obecnie coraz częściej w poszukiwaniu pracy sezonowej wyjeżdżamy poza granice Polski. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie ściślejszej i bardziej skutecznej koordynacji między systemami ubezpieczeń. Bez unijnych przepisów dotyczących systemów koordynacji zabezpieczenia społecznego niemożliwe byłoby zagwarantowanie odpowiedniej ochrony pracownikom przemieszczającym się. Komentarz omawia szczegółowo zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku podjęcia pracy sezonowej za granicą, wskazując te, które mają na celu koordynację zabezpieczenia społecznego przyczyniają się do podniesienia poziomu życia i warunków zatrudnienia osób przemieszczających się w poszukiwaniu pracy. Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez cały czas są modyfikowane i dostosowywane do postępujących zmian społecznych i prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX