Ziółkowski Paweł, Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru, wysokość składek, finansowanie składek i terminy ich opłacania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru, wysokość składek, finansowanie składek i terminy ich opłacania

Komentarz omawia zasady obliczania podstawy wymiaru składek, w tym również w przypadku zbiegu tytułów oraz uzyskujących więcej niż jeden przychód w ramach jednego tytułu. Przypomina rodzaje działalności pozarolniczej na użytek ubezpieczonych uzyskujących przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności. Wymienia przesłanki zwolnienia z obowiązku opłacania składki. Omawia zasady finansowania oraz obowiązki płatników w zakresie odprowadzania składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX