Skierowania lekarskie - OpenLEX

Paszkowski Artur, Skierowania lekarskie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Skierowania lekarskie

Komentarz dotyczy kwestii związanych ze skierowaniami lekarskimi. W swej istocie dotyka on nade wszystko materii ważności skierowań lekarskich, rodzajów świadczeń objętych obowiązkiem posiadania skierowania oraz podmiotów uprawnionych do wystawienia skierowania lekarskiego. Komentarz omawia ponadto praktyczne problemy w procedurze wystawiania skierowań oraz te problemy, które odnoszą się do skierowań lekarskich jako do elementu dokumentacji medycznej. Niniejszy komentarz uwzględnia także zmiany legislacyjne z roku 2014, w szczególności zaś te, dokonane przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX